O Wydarzeniu

Bezpieczeństwo to niezwykle istotny, choć często niedostrzegany, aspekt naszego codziennego życia, pracy oraz organizowanych wydarzeń. Prawdziwe przykładanie wagi do działań z nim związanych to nie tylko podążanie za przepisami czy stosowanie się do ogólnie przyjętych standardów. To przede wszystkim nieustanna świadomość, że tam, gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, nie ma miejsca na półśrodki. Już po raz piąty zwracamy szczególną uwagę na tę sferę, jednocześnie poszerzając wiedzę o prawidłowej organizacji oraz promocji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Organizatorzy

Organizatorami konferencji pt. "Bezpieczna Impreza" od początku, czyli od 2014 roku, nieprzerwanie są: Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

PRELEGENCI

TEMATY WYSTĄPIEŃ

Konferencja jest bezpłatna i odbędzie się 14 grudnia 2017 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Plac Teatralny 1.